اتحادیه‌اروپا به چین:‌می‌خواهیم بازیگر باشیم نه میدان‌بازی

[ad_1]

رئیس شورای اتحادیه اروپا به شی جینپینگ گفت، این بلوک بعد از این هرگز نمی‌پذیرد کسی از آن سوء استفاده کند.

[ad_2]

Source link

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.