دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت تسهیلات به کسب و کار‌ها

رئیس جمهور به وزیر کار دستور داد ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات، صرفا به بنگاه‌ها و کسب و کار‌هایی اختصاص یابد که اطمینان حاصل شده

مطالعه کنید

Share