آموزش ناکارآمد؛ عدالت از دست رفته

[ad_1] اشاره: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیرشان خطاب به آموزش و پرورش به مسأله عدالت آموزشی اشاره کردند و آن را یک اصل مهم دانستند.

مطالعه کنید

Share